Stomme klinker -lijk

Lettergreep altijd aan het einde van een woord als achtervoegsel

(voor uitleg achtervoegsel zie Regelwoorden-Nederlandse woorden- voor- en achtervoegsels).

Je schrijft -lijk maar je spreekt het uit als -luk.

Makkelijk:

duidelijk, moeilijk, gevaarlijk

Moeilijk:

plaatselijk, wonderlijk, kinderlijk, feestelijk, bedenkelijk, fatsoenlijk