Stomme klinker -lijk

Lettergreep altijd aan het einde van een woord als achtervoegsel
Uitleg: https://www.spellingprof.nl/voor-en-achtervoegsels/

Je schrijft -lijk maar je spreekt het uit als -luk.

Makkelijk:

duidelijk, moeilijk, gevaarlijk

Moeilijk:

plaatselijk, wonderlijk, kinderlijk, feestelijk, bedenkelijk, fatsoenlijk

Kijk voor de instructies op: https://www.spellingprof.nl/instructies/