Stomme klinker -ig

Lettergreep altijd aan het einde van een woord als achtervoegsel

(voor uitleg achtervoegsel zie onder: Regelwoorden- Nederlandse woorden- voor- en achtervoegsels).

Je schrijft -ig, maar je spreekt het uit als ug.

Makkelijk:

aardig, moedig, zielig, zuinig


Moeilijk:

beveiligen, rijvaardig, eigenaardig, bezuiniging

Dus niet de -ig van big!