Stomme klinker -ig

Lettergreep altijd aan het einde van een woord als achtervoegsel

Uitleg achtervoegsel zie https://www.spellingprof.nl/voor-en-achtervoegsels/

Je schrijft -ig, maar je spreekt het uit als ug.

Makkelijk:

aardig, moedig, zielig, zuinig


Moeilijk:

beveiligen, rijvaardig, eigenaardig, bezuiniging

Dus niet de -ig van big!

Kijk voor de instructies op: https://www.spellingprof.nl/instructies/