Stomme klinker -e


De stomme “e” gebruiken we erg vaak

Je zegt u ( van muts) maar je schrijft e.

Makkelijk:

de, me, je, ze, we

Moeilijk:

Bij woorden met meer dan één lettergreep schrijf je de u klank als een e als het niet beklemtoond is, zoals bij:

gezin, bedoel, gemeente, bedenken, terug, tegelijk, tegelijkertijd, besluiteloos


De stomme -e komt ook voor in de verkleinwoorden, zoals:

visje, bootje, bloemetje, bloempje

Kijk voor de instructies op: https://www.spellingprof.nl/instructies/