Samengestelde woorden

Samengestelde woorden zijn woorden die uit meer dan een woord bestaan.

Soms is het heel duidelijk hoorbaar en zijn ze klankzuiver (zie uitleg categorie klankzuiver) en zijn er geen spellingproblemen.

In de subcategorieën onder dit kopje vind je verschillende soorten samengestelde woorden.