Regelwoorden

Klinkers

Stomme klinker -e

Stomme klinker -ig

Stomme klinker -lijk

Klankverkleuring

Klankverkleuring -l

Klankverkleuring -r

Plakletter

Plakletter -l

Plakletter -r

Klinkerregels

Lange klinkerregel 1

Lange klinkerregel 2

Korte klinkerregel

Lastige letters en combinaties

Ch regel

i bij aai, ooi, oei, ui, ei

uw

mij/mijn, jou/ jouw, u/uw

f of v

s of z

Verkleinwoorden

eind -d of eind -t

eind -tje of -dje

eind -nkje/ -ngt of -nkt

eindigend op een klinker

Samengestelde woorden

Samengestelde woorden zijn woorden die uit meer dan een woord bestaan.

Soms is het heel duidelijk hoorbaar en zijn ze klankzuiver (zie uitleg in categorie 1- klankzuiver) en zijn er geen spellingproblemen.

je hoort in het midden een klank

de s klinkt als een z

de f klinkt als een v

de z klinkt als een s

de v klinkt als een f

de tussenletter ’s’

tussenklank -en-

tussenklank -e-

Bijvoeglijke naamwoorden

Bijvoeglijke naamwoorden zeggen iets over het zelfstandig naamwoord dat erna komt. Zoals: mooi in mooie trui, of aardig in aardige juf.

bijvoeglijke naamwoorden eindigend op -e

stoffelijk bijvoeglijke naamwoorden eindigend op -en

Nederlandse woorden

Hoe herken je Nederlandse woorden en waarom is dat belangrijk voor de spelling?

Nederlandse woorden – hoe herken je ze?

één lettergreep

samengestelde woorden

voor- en achtervoegsels

combinatie

overzicht voor- en achtervoegsels

Leenwoorden

Dit zijn woorden die oorspronkelijk uit een andere taal afkomstig zijn.

Leenwoorden – hoe herken je ze?

de a

de i

het achtervoegsel

c of k

y in het midden

qu

th

Engelse leenwoorden

Veel later (waarschijnlijk ook onder invloed van WOII) zijn er Engelse woorden in onze taal gekomen.

Engelse leenwoorden – hoe herken je ze?

woorden -y

veel voorkomend

Meervouden

Er zijn veel soorten meervouden.

met -en

met -s

met -‘s

met trema -ë

met -s of trema op het eind e = ë

ontleend aan vreemde taal

afwijkend op -eren

afwijkend op -en

onregelmatig