Plakletter -r

De plakletter -r + een medeklinker erna

Je hoort tussen de r en de medeklinker erna een stomme e.

Schrijf de medeklinker aan de r vast!
bijv. de -rm in: arm (je hoort arrum)


Makkelijk:

erg, verf, kurk, warm, sterk, urn, dwerg


Moeilijk:

verfbeurt, herfststorm, werkvolk, kerkpoort, bergwandeling, warmtebron, versterkte

Kijk voor de instructies op: https://www.spellingprof.nl/instructies/