Plakletter -l

De plakletter -l + een medeklinker erna

Je hoort tussen de l en de medeklinker erna een stomme e.
Schrijf de medeklinker aan de l vast!
bijv.  de -lk in: melk (je hoort melluk of mellik)


Makkelijk:

wolk, tulp, kalm, volg, elf, melk, velg

Moeilijk:

kalmte, kalfsvlees, volgzaam, melkzuur, stofwolk, stulpje, kaasstolp

Kijk voor de instructies op: https://www.spellingprof.nl/instructies/