Nederlandse woorden

Hoe herken je Nederlandse woorden:

Zoals in veel talen gebruiken wij ook in het Nederlands veel woorden die oorspronkelijk uit een andere taal komen.
De zogenaamde leenwoorden die naarmate ze al langer in het Nederlands voorkomen, zijn “vernederlandst”.

Waarom schrijf je route met ou en voedsel met oe en is de uitspraak van ou en oe in beide gevallen “oe”?  

Voor de spelling is het van belang om te weten waaraan je kunt horen/zien wat een oorspronkelijk Nederlands woord is.                                                                                                                                                           
Waarom een k in koe en een c in coupé?
Als je weet hoe je een leenwoord van een Nederlands woord kunt onderscheiden, wordt het al een stuk eenvoudiger! 


In de volgende subcategorieën wordt de structuur van een Nederlands woord uitgelegd.
Eén lettergreep
Samengestelde woorden
Voor- en achtervoegsels
Combinaties
Overzicht voor en achtervoegsels
Het geeft je houvast bij de keuze van een letter.

In de categorie leenwoorden vind je de structuur van de meest voorkomende leenwoorden in subcategorieën.