Meervouden

Er zijn veel soorten meervouden. In onderstaande categorieën vind je de verschillende meervoudsvormen.

Met -en
Met -s
Met ‘s
Met trema ë
Met -s of trema op het eind
Ontleend aan vreemde taal
Afwijkend op -eren
Afwijkend op -en
Onregelmatig