Als spelling een probleem is

Herken je de volgende gedachten/problemen bij jou, je kind of jouw leerling?

 • “Spelling is vaak het onderwerp waarover tijdens de ouderavonden wordt gesproken”
 • “Hij/zij zou toch eens wat duidelijker moeten schrijven en niet steeds een woord doorstrepen”
 • “Mijn kind heeft ten gevolge van een tijd van afwezigheid belangrijke spellingregels gemist en lijkt de achterstand niet in te halen”

 • “Er wordt helemaal niet meer gelet op de inhoud van het werk”
 • “Omdat de spellingfouten altijd meetellen, scoort hij vaak erg laag”
 • “Ze zien helemaal niet hoe slím mijn kind eigenlijk is”
 • “Ik zou zo graag willen helpen, maar hoe maak ik spellingregels duidelijk, waarover ik zelf nog nooit heb nagedacht?”

Of

 • Ben je bezorgd omdat je de maatschappelijke “vooroordelen” van slechte spelling kent?
 • Heb je de indruk dat de goede intellectuele capaciteiten van jouw kind negatief worden beoordeeld ten gevolge van de spellingproblematiek?

Of

 • Vind je het moeilijk om een sollicitatiebrief te schrijven zonder spellingfouten?
 • Heb jij je schooltijd ervaren als een grote bron van frustratie omdat jouw werk altijd vol spelling- en taalfouten stond en jij je “dom” voelde?
 • Is Nederlands niet jouw moedertaal en voel jij je onzeker of de spelling correct is?

Herken jij een of meer van het bovenstaande?
SpellingProf biedt hulp als:

 • jij jouw kind zèlf wilt helpen
 • Nederlands niet jouw moedertaal is
 • er geen sprake is van dyslexie, maar door andere redenen de spellingscore een aandachtspunt is

Als naslagwerk voor:

 • oudere leerlingen die zelfstandig willen opzoeken “hoe het ook alweer geschreven moest worden”
 • iedereen die zich af en toe afvraagt hoe de basisspelling regel was

Kortom: SpellingProf is géén kant-en-klare spellingtherapie!

SpellingProf is te gebruiken op de basisschool, maar níet zonder begeleiding van bijvoorbeeld ouders die hun kind thuis willen helpen. De instructies zijn dan voor de ouders ter ondersteuning bij uitleg van de spellingregels.
SpellingProf is niet geschikt om kinderen alleen te laten oefenen, zoals bijvoorbeeld bij computerprogramma’s. maar juist met de ouders (voor hen zijn ook de instructies).

En… SpellingProf is voor een bredere doelgroep te raadplegen dan alleen voor mensen met dyslexie.
Kijk voor gebruiksinstructies op:
https://www.spellingprof.nl/instructies/

Blog lezen van een van de makers? https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/blog142-je-gaat-het-pas-zien-als-je-het-doorhebt/

De makers van SpellingProf raden je aan om deskundige hulp te zoeken als dat nodig is. Elders op deze website vind je adressen van professionele (dyslexie)specialisten die jou kunnen adviseren en begeleiden. Zij kunnen je ook verwijzen naar een betrouwbaar onderzoeksbureau in je omgeving.