Instructies

Instructie aan ouders en/of begeleiders.

Uitgangspunt:

 • Houd het simpel.
 • Géén moeilijke schema’s.
 • Géén ingewikkelde grammaticale uitleg als het korter kan.

Overzichtelijk:

 • In de spellingopbouw is gekozen voor één van de vele manieren waarop een spelling valkuil kan worden benoemd.
 • Sluit aan bij de leeftijd en/of de woordkeuze van de spellingmethode van de school. Bijvoorbeeld:
  de lange klinkerregels worden soms ook “klinkerdief” genoemd en de korte klinkerregel “de verdubbelaar”.
 • Er zijn altijd uitzonderingen op de spellingregels. Wij kiezen voor de “80/20 regel”. Dat wil zeggen: de regel geldt voor ongeveer 80% van de woorden.
 • Uitzonderingen benoemen we alleen als het een veel voorkomend woord is.
 • Je vindt het terug bij de Weetwoorden.

Spelling oefenen

Hoe oefen je een spelling valkuil met je kind?

 • Je leest samen de uitleg.
 • Je kiest (als er 2 versies zijn) voor de makkelijke of de moeilijke versie en leest samen de voorbeeldwoorden.
 • Je vertelt om de beurt wat je hoort en ziet aan dit woord.

Tips

Tips bij het begeleiden

 • Stel de vraag: Wat is er moeilijk aan dit woord?
 • Start met een gemakkelijker niveau als uw kind al wat weerstand heeft opgebouwd rond spelling.
 • Gebruik de opbouw van deze site en voorkom zo onbedoeld extra moeilijkheden.
 • Houd de spellingtaak overzichtelijk.
 • Oefen per dag nooit meer dan 1 nieuw niveau.

Welke oefenstof kun je gebruiken

 • Zoek uit een (voor)leesboek of krant soortgelijke woorden aangepast aan het niveau van degene die je helpt.
 • Gebruik ze als dicteewoorden, benoem samen eerst de spelling valkuil van het woord en schrijf daarna het woord op.
 • Meestal is stillezen minder moeilijk dan verklanken. Geldt dit ook voor jouw kind?
 • Maak de oefening interactiever en zoek om de beurt een “soortwoord” en dicteer het de ander. Dit stimuleert ook meteen het doelgericht lezen.
 • In het overzicht van de spellingcategorieën is er sprake van een opbouw. Voorgaande valkuilen komen in de moeilijke versie voor waar dat mogelijk is. In de makkelijke versie is dit meestal niet het geval.

Het automatiseren van een spellingcategorie

 • Minder problemen bij een spellingcategorie? Zoek woorden waarin ook voorgaande valkuilen te vinden zijn. Vaak vind je ze al als voorbeeld in de moeilijke versie.
 • Oefen na de makkelijke versie van een niveau met woorden in korte zinnen.
 • Let op dat de overige woorden in die zelf gekozen zin tot maximaal dit spellingniveau gaan.
 • Ongeveer 80 % goed?
 • Overleg samen of jullie de moeilijke woorden en dezelfde procedure kiezen of dat jullie naar een ander niveau gaan.

Tip voor Engels op de basisschool:

 • Voorkom dat kinderen met dyslexie de Engelse uitspraak gaan aanpassen aan de Nederlandse schrijfwijze.
 • Toets schriftelijk van Engels naar Nederlands bijvoorbeeld: know:…………., beach:…………………, apple:…………………. home:…………………
 • Wil je toch van Nederlands naar Engels overhoren? Doe het mondeling!