Hoe stel ik dyslexie vast?

Hoe stel ik dyslexie vast?

Hoe stel ik dyslexie vast?

“Hoe stel ik dyslexie vast?” Deze vraag hoor ik vaak van leraren en ouders.
Voor het antwoord op deze vraag eerst een antwoord op de vraag:

Wanneer is er sprake van dyslexie?

Citaat van Stichting Dyslexie Nederland:
Volgens Stichting Dyslexie Nederland is er sprake van dyslexie bij een significante achterstand in het lezen en/of spellen. D.w.z. gezien de overige prestaties is de achterstand opvallend en zou je dat niet verwachten. Je behoort dan tot de zwakste 10% lezers of de zwakste 10% spellers èn zwakste 16% lezers.
Dit betekent dus dat dyslexie vastgesteld kan worden bij enkel spellingproblemen, maar ook als er sprake is van een lees- èn spellingstoornis.”

Heb ik dyslexie als er alléén hardnekkige spellingproblemen zijn?

En…. een 2e vraag: Wat bedoel je met hardnekkige spellingproblemen?

Om met de tweede vraag te beginnen:

Dat zijn spellingproblemen die niet duidelijk afnemen of zijn verdwenen na een half jaar intensief spellingonderwijs. Die intensieve begeleiding geeft o.a. een remedial teacher of gespecialiseerde logopedist. Er is dan sprake van een mogelijke dyslexie. De problematiek voldoet dan aan de criteria achterstand en “didactische resistentie”.
Zoals eerder gezegd kan er alleen sprake zijn van spellingproblemen. We noemen dat dysorthografie.

Je stelt de diagnose dyslexie niet alléén bij hardnekkige spellingproblemen vast


Problemen met technisch lezen kunnen soms gecompenseerd worden. De leesproblemen zijn minder zichtbaar of verminderen, naarmate je ouder wordt. Soms komen die problemen in het voortgezet onderwijs pas aan het licht, of ondervindt men weer meer hinder van de dyslexie.

Wie stelt de diagnose dyslexie?

Professionals die gekwalificeerd zijn voor het uitvoeren van psycho-diagnostisch onderzoek mogen de diagnose geven. Zij beschikken ook over specialistische kennis op het gebied van leerstoornissen en onderwijsbelemmeringen die daarmee samen kunnen gaan. Dit zijn o.a. gespecialiseerde orthopedagogen en psychologen.
In Nederland zijn remedial teachers en logopedisten niet bevoegd tot het stellen van de diagnose dyslexie.

Welke tests worden afgenomen?

Om de diagnose “dyslexie” vast te stellen moet er een betekenisvolle achterstand te zien zijn in de lees- en/of spellingvaardigheid in vergelijking met leeftijdgenoten in dezelfde soort schoolsituatie.

De dossiervorming voor het dyslexieonderzoek

Aan een dyslexieonderzoek bij gespecialiseerde orthopedagoog of psycholoog gaat een stappenplan vooraf. Dankzij dat stappenplan wordt zichtbaar gemaakt dat met kwalitatief goede hulp die achterstand niet ingelopen is. Met deze gegevens aangevuld met de informatie van de ouders wordt de keuze voor het dyslexieonderzoek bepaald.

Waaruit bestaat het stappenplan bij het vaststellen van dyslexie?

  • Scholen hebben vaak al een dossier aangelegd waaruit blijkt dat een achterstand moeilijk in te halen is
  • Een gespecialiseerde logopedist heeft uitgebreid logopedisch onderzoek verricht waaronder een taalontwikkelingsonderzoek en brengt verslag uit over de gegeven therapie
  • Een remedial teacher heeft een onderzoeks- en/of begeleidingsverslag gemaakt.

Een IQ test maakt onderdeel uit van de meeste dyslexieonderzoeken

Een intelligentietoets is bijna altijd onderdeel van een dyslexieonderzoek, want hiermee sluit je namelijk een eventuele algemene leerachterstand uit. De spelling- en/of leesproblematiek kan er onderdeel van zijn is.

Krijg ik na een dyslexieonderzoek alleen een diagnose?

Als het goed is, geeft het dyslexieonderzoek antwoord op de volgende vragen:

  • De diagnose wel/geen dyslexie?
  • Van welke vorm van dyslexie is er sprake?
  • Wat zijn de mogelijke problemen in relatie tot het onderwijs, nu maar ook in de nabije toekomst zoals o.a. de keuze voortgezet onderwijs?
  • Welk behandelingsplan past het beste bij dit type dyslexie?

Meer antwoorden vind je op deze site in veelgestelde vragen: https://www.spellingprof.nl/faq/

Ben je op zoek naar meer informatie? Kijk eens op: https://balansdigitaal.nl/

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *